Nemo Blue

Šampión šteniat Slovenska -  Champion puppies in Slovakia

Slovenský šampión krásny mladých  - Junior champion in Slovakia

Šampión krásy mladých basset klubu SR -  Junior chapion in basset club Slovakia

Maďarský šampión krásny mladých  - Junior champion in Hungary

 

SKÚŠKY -  HUNTING TESTS

Miesto a dátum
Názov
Výsledok
27.6.2018, Nové Zámky
Canisterapeutické skúšky
Výborný
8.9.2018, Jelšovec
Klubové FSD (BZH) - Basset club tracking wild boar driven test
I. cena, CACT, CCT, Klubový víťaz FSD 2018, Víťaz skúšok-1. miesto
1. price, title CACT. CCT, club winner of the exam, Absolute Winning Exam - 1. Place
15.9.2018, Komjatice
Farbiarské skúšky malých plemien - Roe Blood Tracking Test For Small Breeds
I. cena, 2 miesto - 1. price, 2. Place

 

 

VÝSTAVY - DOG SHOW

Miesto a dátum Výstava Oenenie Rozhodca

9.12.2017, Nitra

MVP

VN1

WIEREMIEJCZYK-WIERZCHOWSKA MALGORZATA, PL

10.12.2017,Nitra

MPV

VN1

BORKOWSKI TOMASZ, PL

10.2.2018,Nitra

MVP

VN1 - Dokončený šampión šteniat Slovenska - finished champion puppies in Slovakia

Ahrens Hana, AT

11.2.2018, Nitra

MVP

VN1

Tibor Havelka, SK

7.4.2018, Nitra

MVP

V1, CAJC, BOB

Grzegorz Weron, PL

8.4.2018, Nitra MVP V1, CAJC, BOB Halper Dražić Željka, HR

22.4.2018, HU

CAC

V1,HPJ (CAJC),BOB

Vilmos Kardos, HU

28.4.2018, Plavecký Štvrtok KV V1, CAJC, klubový víťaz mladých 2018
BIS junior - najkrajší mladý jedinec KV

Dokončený Slovenský šampión krásny mladých a šampión krásy mladých basset klubu SR - Junior champion Slovakia and junior chapion basset club SR
Ahrens Hana, AT
8.6.2018, Nitra MVP V1, CAJC, BOJ, BOB Lobakin Viktor, AZ
9.6.2018, Nitra MVP V1, CAJC, BOJ, BOB, Grand Prix Slovakia Junior Winner 2018 Homem de Mello José, PT
10.6.2018 MVP V1, CAJC, BOJ, BOB, Derby Winner 2018 & CRUFTS QUALIFICATION Witkowska Dorota, PL
23.6.2018 MVP Exc.1, HPJ (CAJC), JBOB, BOB László Erdos, HU


24.6.2018
MVP Exc.1, HPJ (CAJC), JBOB, BOB
Dokončený Junior šampión Maďarska
Nemo finished Junior Champion of Hungary
Holovitz Lajos, HU