SKÚŠKY

Basety patria do VI. FCI skupiny - Duriče, farbiare a príbuzné plemená.

Podľa skúšobného poriadku môžu basety absolvovať až osem skúšok z výkonu poľovných psov. Medzi najčastejšie absolvované patria farbiarske skúšky duričov, prípadne farbiarske skúšky malých plemien, alebo skúšky duričov.

Skúšobné poriadky a rozhodcovské tabuľky
Na stiahnutie
Skúšobný poriadok pre skúšky malých plemien a retrívrov
JSMP - Jesenné skúšky malých plemien
LSMP - Lesné skúšky malých plemien
FSMP - Farbiarske skúšky malých plemien
VSMP - Všestranné skúšky malých plemien
 MPaR.pdf (734248)
Skúšobný poriadok pre skúšky duričov
SD - Skúšky duričov
FD - Farbiarske skúšky duričov
SD FD.pdf (499350)
Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov
VP - Špeciálne skúšky z vodnej práce
VP.pdf (643937)
SVMP - Skúšky vlôh malých plemien SVMP.pdf (25687)
Všeobecné zásady pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov VZ.pdf (387622)
Zdroj: Slovenská poľovnícka komora

Slovenský šampión práce - www.skj.sk/phpmenu.php?s=28

Zdroj: Slovenská kynologycká jednota