MVP Komárom

10.10.2015 17:40

Dnes na MVP v Komárome, Athene Blue získala svôj prvý Maďarský titul CAC a tým pádom odštartovala čakateľstvo aj na maďarského šampióna krásy.