Athene získala titul C.I.E! - Athene is the new champion C.I.E.!

06.03.2017 13:50

Dnes našej Athene došla krásna pošta a teda od dnes má na svojom konte aj titul C.I.E!
Ahene is the new champion C.I.E.!

Tešíme sa, je to prvý titul C.I.E. v našej CHS.