26.6.2016, Gader - Klubová a špeciálna výstava Baset klubu SR. Club and Special show Baset club Slovak Republic

26.07.2016 12:37

26.6.2016, Gader - Klubová a špeciálna výstava Baset klubu SR - Club and Special show Baset club Slovak Republic.

Caliope Blue Aledos (vek - 9,5 mesiaca! - years - 9,5 month! :) )
Klubová výstava - Club Show - V1
Špeciálna výstava - Special show - V1, CAJC, víťaz špeciálnej výstavy mladých, najkrajší mladý jedinec ŠV (Special Show Junior Winner, Best Junior dog special show), BOB !!!