Vitajte na stránke našej chovateľskej stanice

Welcome to website kennel

   BLUE SLOVAKIA

CHS BLUE SLOVAKIA má ako jediná na Slovensku vo svojej CHS poľovne vedené všetky dospelé jedince plemena modrý gaskonsky basset s viacerými absolvovanými poľovnými skúškami. Jedince sú využívané v praxi a sú výstavne úspešné!

The only kennel in Slovakia, which behaves hunting Basset bleu de Gascogne.

Novinky a aktualizácie nájdete tu: blueslovakiakennel.webnode.sk/novinky/rok-2019/

Najnovšie úspechy:

Vrcholný úspech pre našu chovatľskú stanicu!!!

Klubová výstava Basset klubu SR - Club show Basset klub SR 27.4.2019. rozh. Vladimír Piskay

Spolu sa na výstavu prihlásilo až 13! zástupcov plemena modrý gaskonky baset.
(Together, she signed up for the show 13 BBG!) a to ako sme dopadli je niečo neopísateľné!

BASTIEN BLUE SLOVAKIA V1, CAJC, klubový víťaz mladých (Junior Club Winner) BOB! Junior BIS!
Klubový šampión krásy mladých (Club Junior Champion)

NEMO BLUE V1, CAC, CC, víťaz triedy pracovnej, Slovenský šampión krásy (Champion of Slovakia), rozbehnutý klubový šampión krásy. 

BELLA BLUE SLOVAKIA VD, úspešne absolvovaná bonitácia

CALIOPE BLUE ALEDOS V1, CAC, CC, klubový víťaz (Club Winner), BOS, víťaz triedy pracovnej, Najkrajší pracovný pes klubovej výstavy (Best working dog club show

ANISE LA MIA BELLA BLUE SLOVAKIA V1, CAC, CC. víťaz triedy šampiónov, rozbehnutý grand šampión Slovenska a klubový šampión krásy

CALIOPE + NEMO - Najkrajší pár klubovej výstavy, 1 miesto The most beautiful couple of club show dogs!

CHS BLUE SLOVAKIA - najkrajšia CHS klubovej výstavy 1 miesto - nicest kennel club show!

Táto výstava bola pre nás naozaj výnimočná a bola to doslova čerešnička na torte za to, o čo sa pre plemeno modrý gaskonsky baset snažíme.
Ďakujeme majiteľom našich odchovov za lásku čo svojím láskam dávajú! Som naozaj rada, že sme dokázali, že nezáleží až tak na kvantite, ako na asi niečom inom.
Radim Matuška ďakujeme za foto!


Prezentácia plemena v Slovenskej televízii! - Presentation breeds BBG in Slovak Television!

 

 

počítadlo.abz.cz