Výsledky - SLOVAKIA DOG CUP

29.12.2015 18:17

Slovenská kynologická jednota vypísala na výstavnú sezónu 2015 celoročnú bodovacia súťaž, v rámci ktorej sa priebežne vyhodnocovali psy a sučky zapísané v plemenných knihách SKJ, ktoré sa počas roka zúčastnili medzinárodných, národnej a celoštátnych výstav.

 

Výsledky SLOVAKIA DOG CUP 2015

ATHENE BLUE ALEDOS
v rámci plemena -  1 miesto
v rámci VI. FCI - 10 miesto
celkovo  - 179 miesto (spolu bolo v súťaži zaevidovaných 3412 jedincov)

 

JEAN BLUE D AN NAONED
v rámci plemena  - 3 miesto