MVP Intercanis Brno - IDS, Brno, Czech Republic 18.6.2016

18.06.2016 12:32

Caliope Blue Aledos si vo veku 9 mesiacov a 9 dní spravila výlet do Brna a vybehala si : V1, CAJC, BOJ, BOB a krásny posudok k tomu :)
Okrem tohto úspechu sme si prevzali aj ceny BK CZ za výstavný a pracovný pohár pre Athene a Jeana. Myslím si, že toto bol naozaj úspešný výlet :)