Lesné skúšky malých plemien - hunting tests - Forest tests of small breeds, 23.7.2016

26.07.2016 12:40

Lesné skúšky malých plemien, 23.7.2016.
Athene Blue Aledos zvládla tieto nie ľahké skúšky v krásnej II. cene! Sme na našu basetku naozaj právom hrdí :) Vďaka tomu Athene splnila podmienku na udelenie medzinárodného pracovného certifikátu, čo je pre baseta na Slovensku naozaj ťažké, keďže musia absolvovať ,,vyššie skúšky,,najhoršie v II cene. Na tento certifikát nestačí spraviť napr. farbiarske skúšky duričov (BZH) ako je to napr. v Čechách.Athene to ale zvládla, je to naša holka šikovná :)
Athene today attended hunting tests - Forest tests of small breeds. Athene fulfilled the condition for the grant International working certificate.