Jean Blue - FSMP, 21.5.2016 - Hunting tests - Roe blood tracking test for small breeds

21.05.2016 17:28

V sobotu sme sa zúčastnili s naším Jeanom Blue na farbiarskych skúšok malých plemien.

Tie hodiny práce, tréningu a lásky stáli za to. Jean Blue ich spravil v I. cene! s počtom bodov 112!

Tento počet bodov dosiahli 3 psy, ale keďže o víťazovi rozhoduje vek a Jean bol v tejto trojici najstarší, skončil celkovo na 3. mieste. Zároveň nás potešila poznámka od rozhodcov v rozhodcovskej tabuľke a to : Výborný na stope!  Sme na neho naozaj hrdí, je to náš šikovný basetík :-)


Jean Blue today he graduated hunting tests - Roe blood tracking test for small breeds - 1. price and 3 place. It's our handy boy :)