Canisterapia pri malinách - Collecting raspberries and canistherapy

11.08.2017 20:48

Athene zvláda úlohu canisterapeutockého psa zvláda na jednotu!