26.6.16, Gader, CAJC, víťaz špeciálnej výstavy mladých, najkrajší mladý jedinec ŠV (Special Show Junior Winner, Best Junior dog special show), BOB

26.6.16, Gader, CAJC, víťaz špeciálnej výstavy mladých,  najkrajší mladý jedinec ŠV  (Special Show Junior Winner, Best Junior dog special show), BOB